Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

(A2) Making Plans – exercises

#
Check your understanding of the video. Choose the right ones from given options and complete sentences. Decide which of our statements are true. Ověřte si, že jste videu porozuměli. Z možností vyberte ty správné a dokončete s nimi věty. Rozhodněte, která z našich tvrzení jsou pravdivá.
Časová náročnost:
15 minut

Náhled pracovního listu

Videa k pracovnímu listu

Probíhá načítání