Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

(B1) Emmeline Pankhurst – worksheet

#
Choose and circle the right option to finish our sentences. Can you think about another person who has helped to improve people’s rights? Vyberte a zakroužkujte správné možnosti potřebné k dokončení našich vět. Napadá vás někdo další, kdo pomohl zlepšit práva lidí?
Časová náročnost:
15 minut

Náhled pracovního listu

Videa k pracovnímu listu

Probíhá načítání