Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Nové objevy ve starém Egyptě

Dokument o nejvýznamnějších památkách středního Egypta a jejich záchraně

Zde najdete všechny materiály k tomuto pořadu

Videa

6 videí
Královna Hatšepsut
02:48

Královna Hatšepsut

Ukázka popisuje vládu královny Hatšepsut a ukazuje památky, které se po ní zachovaly.

Sfinga v Gíze
02:37

Sfinga v Gíze

Ukázka popisuje sfingu v Gíze, teorie o době jejího vzniku a o možném autorovi této největší kamenné sochy na světě.

Sfinga v Gíze
02:46

Sfinga v Gíze

Zhlédněte dokument o historii sfingy v Gíze, která je obestřena tajemstvím svého původu, i když byla mnohokrát zkoumána. Do dnešní doby se zachovala díky tomu, že byla neustále zavátá pískem. Přestála různé neodborné pokusy o rekonstrukci. Čelí ale negativnímu vlivu životního prostředí. Snad bude zachráněna i pro další generace.

Královna Hatšepsut
02:45

Královna Hatšepsut

Zhlédněte medailonek o životě mocné ženy, která vládla Egyptu s pomocí kněží. Po smrti svého manžela se prohlásila za regentku následníka trůnu a posléze začala používat titul faraon. Svoji funkci zdůrazňovala mužským oblečením včetně připínáním nepravého vousu. Vládla celých 20 let, i když už byl následník trůnu dávno plnoletý.

Amonův chrám v Karnaku
02:15

Amonův chrám v Karnaku

Největší chrámový komplex starověkého světa připomíná bludiště zborcených staveb. Prozkoumáno je asi deset procent staveb. Nikdo si už neumí představit, jak bohatý chrám byl, vždyť majetek místních kněží převyšoval majetek faraona. Přitom se každý faraon snažil k chrámu něco přistavět...

Achnatonova reforma
05:40

Achnatonova reforma

Amenhotep IV. měl za úkol prosadit nové náboženství: kult boha slunce Atona a zároveň zbožštění vlastní rodiny. Faraoni potřebovali vlastní kult moci jako protipól moci kněží v Karnaku, kteří si vybudovali stát ve státě. Opustil Théby a vybudoval nové sídelní město, reformoval ale i jazyk a umění.

Probíhá načítání