Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Learning Time With Timmy

Pojďte se s Timmym učit anglicky! Máme připraveny více než čtyři desítky edukativních videí z anglického jazyka úrovně A1. S ovečkou Timmy se děti hravou formou naučí znát dny v týdnu, barvy, čísla a mnoho dalšího. See you there!

Zde najdete všechny materiály k tomuto pořadu

Videa

Loutkové divadlo (A1)
04:49

Loutkové divadlo (A1)

Puppet Show: Meet Timmy and his friends. Practice listening and learn new words such as puppet and dragon. Also learn how the possessive case is formed. Timmy and his friend Yabba prepare a puppet show for their classmates. See how you could prepare a theatrical performance for your friends. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a naučte se nová slovíčka, jako například puppet a dragon. Naučte se také jak se tvoří přivlastňovací pád. Timmy a jeho kamarád Yabba připravují pro své spolužáky loutkové představení. Podívejte se, jak i vy byste mohli pro své kamarády připravit divadelní představení.

Představení (A1)
04:46

Představení (A1)

Show time: Meet Timmy and his friends. Practice listening and learn new words and prepositions such as in, show and under. Timmy wants to become a magician and you can go with him. Do you know how to cast spells and do magic tricks? Timmy will show you. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a naučte se nová slovíčka a předložky, jako například in, show a under. Timmy se chce stát kouzelníkem a vy můžete s ním. Víte, jak čarovat a dělat magické triky? Timmy vám to ukáže.

Co je ve stanu? (A1)
04:48

Co je ve stanu? (A1)

What's in the Tent: Meet Timmy and his friends. Practice listening and learn new words about camping, such as tent and blanket. Timmy and his friends are about to go camping. What will they need for that? Timmy will show you how to set up your own tent and how to enjoy your stay in nature. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a naučte se nová slovíčka ke kempování, jako například tant a blanket. Timmy a jeho přátelé se chystají kempovat. Co k tomu všechno budou potřebovat? Timmy vám ukáže, jak si postavit vlastní stan a jak si pobyt v přírodě užít.

Hledání pokladu (A1)
04:48

Hledání pokladu (A1)

Find the Treasure: Meet Timmy and his friends. Practice listening and learn new words such as treasure and pirate. Timmy and his friends will play pirates. How did the pirates actually look like and where did they hide their treasures? Timmy found one in his garden. Maybe you'll find one there too. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a naučte se nová slovíčka, jako například treasure a pirate. Timmy a jeho kamarádi si zahrají na piráty. Jak vlastně piráti vypadali a kde schovávali své poklady? Timmy jeden našel na své zahradě. Možná ho tam najdete i vy.

Letadla a vlaky (A1)
04:36

Letadla a vlaky (A1)

Planes and Trains: Meet Timmy and his friends. Practice listening and learn new words such as paper and plane. Timmy and his friends made paper planes, so similiar to real planes. Timmy will explain how other planes work and show you another ways to travel. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a naučte se nová slovíčka, jako například paper a plane. Timmy a jeho kamarádi si udělali vlaštovky z papíru. Papírové vlaštovky jsou taková malá letadla. Timmy vám vysvětlí, jak letadla fungují, a ukáže vám i jiné způsoby, jak se přepravovat.

Uděláme si skrýš (A1)
04:48

Uděláme si skrýš (A1)

Let's Make a Den: Meet Timmy and his friends. Practice listening and learn new words about furniture, such as chair and furniture. Jimmy and his friends decided to hide in the garden. What did they need for that and how did they manage to equip the secret hiding place? Timmy will show you everything. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a naučte se nová slovíčka pro nábytek, jako například chair a furniture. Jimmy se se svými kamarády rozhodnul postavit na zahradě skrýš. Co všechno k tomu potřebovali a jak se jim podařilo tajnou skrýš vybavit? Timmy vám vše ukáže.

Zvířata žijící v džungli (A1)
04:48

Zvířata žijící v džungli (A1)

Jungle animals: Meet Timmy and his friends. Practice listening and learn new words such as jungle and monkey. This time, Timmy is going to the jungle to get to know all the wild animals. Do you know what a safari is? Timmy and his friends will show you everything. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a naučte se nová slovíčka, jako například jungle a monkey. Tentokrát se Timmy vydal do džungle, aby poznal všechna divoká zvířata. Víte, co je to safari? Timmy vám se svými kamarády vše ukáže.

Jaký je to hudební nástroj? (A1)
04:48

Jaký je to hudební nástroj? (A1)

What Instrument: Meet Timmy and his friends. Practice listening and learn new words, such as song and musical instruments. Timmy will show you what kinds of musical instruments can be played and tell you their names. Mr. Osbourne will play the song and you can try it with him. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a naučte se nová slovíčka, jako například song a musical instruments. Timmy vám ukáže, na jaké druhy hudebních nástrojů se dá hrát, a prozradí jejich jména. Pan Osbourne zahraje písničku a vy si to můžete vyzkoušet s ním.

Zobrazit další videa
Probíhá načítání