Videa do výuky: stručná metodika

Metodika a celý web ČT edu jsou určeny učitelům, kteří chtějí využít pro obohacení své výuky videa.

Proč používat videa ve výuce?

Ke každému videu lze snadno doplnit otázky pro žáky a s videi lze také výborně pracovat na dálku. Video přispívá k rozšíření slovní zásoby k tématu, žáci mohou téma lépe promyslet, lépe odpovídat na Vaše otázky. Využít lze celé video nebo jeho část nebo části více videí.

Než pustíte žákům video

 1. Zhlédněte video a připravte si:
  1. kdy a kam video do výuky začlenit,
  2. otázky pro žáky,
  3. řízenou diskuzi vycházející z videa,
  4. zadání samostatné práce vycházející z videa – například vyhledání dalších informací.
 2. Stanovte cíl aktivity s videem.

  Co je cílem učení a jak může video pomoci jeho naplnění musí vědět učitel a před spuštěním videa i žák.

 3. Vyberte si vhodné video, které se hodí do vašeho učebního plánu.

  Podívejte se na video v předstihu a promyslete jeho vztah k očekávaným výstupům, k ŠVP, k vašemu učebnímu plánu. Videí můžete poskládat i více za sebou nebo použít části více videí.

 4. Připravte si techniku a zkontrolujte spuštěním videa rychlost připojení.

  Při distanční výuce: u každého videa na ČT edu můžete jednoduše zkopírovat URL link (tlačítkem pod videem) a sdílet jej s žáky. Pokud vám to používané technologie umožňují, sdílením obrazovky můžete při hodině pouštět videa i přímo z webu ČT edu.

  Při prezenční výuce je k projekci videa vhodná interaktivní tabule nebo základní audiovizuální technika (počítač, projektor, reproduktory a jako plátno zcela postačí bílá stěna). Zvažte světelné podmínky, případně zatemnění učebny. Videa lze opět pouštět přímo z webu ČT Edu.

Během promítání

 1. Žákům přesně sdělte, jak bude aktivita s videem probíhat a jaká jsou vaše očekávání od nich.

  Při využívání videa – samozřejmě podle věku žáků a podle obsahu videa – je důležité, aby žáci:

  • udrželi pozornost,
  • vnímali informace vizuální i zvukové,
  • uměli vyjadřovat obsahy videa vlastními slovy,
  • uměli shrnovat to podstatné a zajímavé a to, co se naučili,
  • učili se pochopit z videa to, co je podstatné,
  • uměli vnímat vyjádření ostatních žáků k videu a tématu,
  • uměli o videu diskutovat,
  • uměli vyhledávat k videu a jeho tématu další informace podle vašeho zadání.

  Na co si dát pozor: Videa týkající se společenských otázek umožní žákům projevit vlastní názor. Není vhodné začínat potenciálně kontroverzním tématem. Složitější témata vyžadují dovednosti řízení diskuze a určité zkušenosti.

 2. Vysvětlete pojmy a výrazy

  Ne všechny výrazy a pojmy obsažené ve videu musí být žákům známé. Důležité výrazy nebo pojmy, které ve videu zazní, a jsou podstatné z hlediska vašeho záměru, žákům nejprve vysvětlete.

 3. Při prezenční výuce sledujte žáky během promítání

  Pokud vám to situace umožňuje, během promítání pozorováním zjistíte, které momenty jsou pro žáky zajímavé, problematické nebo nesrozumitelné. Vše využijete při následném výkladu, při následných otázkách nebo diskuzi.

  Video mohou žáci zhlédnout také doma, v předstihu před školní aktivitou, za domácí úkol, nebo při společné distanční hodině.

Po promítání

 1. Vysvětlete případně nejasné pasáže nebo stále nejasné pojmy

  Video nebo jeho část lze samozřejmě pustit opakovaně.

 2. Vytvořte prostor pro reflexi videa

  Získané poznatky: Nechte žáky shrnout průběh aktivity s videem. Shrňte také za sebe průběh aktivity s videem. Sdělte, co aktivita (video a například navazující diskuze) přinesla.

  Navazující diskuze: Navazující diskuzi můžete vést vy nebo vaši žáci. Pro diskuzi stanovte pravidla.

  Navazující úkoly: Z aktivity mohou vyplynout také náměty pro další učení, učební aktivity nebo úkoly. Žákům lze zadat úkoly k videu v návaznosti na video, ale i před projekcí videa.

  Na co si dát pozor: Žáci mohou být k obsahu nebo ke zpracování videa kritičtí. I to lze otočit v příležitost k učení. Práce s videem, ať už se jedná o jakékoliv téma, je příležitostí rozvíjet mediální gramotnost žáků.

 3. Sdílejte svoje zkušenosti! Budete inspirací pro další učitele.

ČT edu nejsou pouze videa

1 137

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání