Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Jak zapojit videa z ČT edu do výuky ve škole. A naplno je využít.

Článek Kláry Holíkové z Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity.

Co se v článku dočtete:

Proč využívat videa z ČT edu?
Učitelé a video: jakou roli mohou hrát videa ve výuce?
Průběh využití videa v hodině: před/při/po sledování
Různé způsoby využití videa: od úvodu po opakování
Video ve výuce realisticky

Ilustrace

Proč využívat videa z ČT edu?

Pokud se učitelka či učitel rozhodnou pracovat ve výuce s videem, brzy zjistí, že má video řadu předností a v současnosti je práce s ním snadná. Video je médiem se schopností zachytit a zprostředkovat řadu jevů a situací. Jeho síla ve vzdělávání tkví zejména v názornosti a možnosti do školní třídy přenést to, co je jinak velmi vzdálené nebo obtížně pozorovatelné a přenositelné. Ať se jedná o exotické destinace, historické události, fyzikální jevy, umělecká díla nebo sportovní výkony. Samotný formát videa je nad to u studentů i žáků populární a umějí s ním pracovat.

Kde ale videa vhodná do výuky vyhledat? V současnosti je možné nalézt nepřeberné množství videí online. Česká televize se k tomuto trendu již řadu let přidává. Právě teď se nacházíte se na portále ČT edu. Videa jsou zde logicky rozřazena podle stupňů, předmětů a témat, látek. Nemusíte se tedy obávat, že ztratíte spoustu času výběrem těch správných záběrů, protože všechna videa zařazená na ČT edu již byla vyselektována a doporučena aprobovanými pedagogy.

Výhodou je i kulturní kontext pořadů České televize. Videa na ČT edu vycházejí z českého prostředí a jsou natočena v českém jazyce. Také délka videí je předem přizpůsobena výuce, většina z nich je dlouhá pouze několik minut, což prospívá efektivitě při hledání videa i ve výuce. Podstatným faktem je i to, že videa na ČT edu můžete ve výuce využívat zcela legálně a nevystavíte se porušení autorských práv.

Učitelé a video: jakou roli mohou hrát videa ve výuce?

Zařazení videa do výuky je vhodné plánovat předem a zvažovat při tom, jakému cíli bude sloužit, v jakém kontextu bude využito, k výuce jakého obsahu, jakými metodami a materiály bude doplněno. Učitelé by měli myslet i na to, že vzdělávací videa mohou žáci využívat zcela samostatně.

Způsobů, jak ve výuce k videím přistupovat, je mnoho. Zde jsou představeny tři z nich. Možná se v některém poznáte nebo vás inspiruje k další práci.

Ilustrace

Průběh využití videa v hodině: před/při/po sledování

Pokud učitel najde vhodné video a rozhodne se jej zařadit do výuky, je důležitým úkolem promyslet kontext, ve kterém bude prezentováno.

Ilustrace

Různé způsoby využití videa: od úvodu po opakování

Video může být využito v mnoha výukových situacích. Některé zde byly naznačeny a jistě se již také ve výuce objevují, přesto jich zde několik pro inspiraci uvedeme.

Od výuky k videu

Učitelé musí ve výuce velice často projevit schopnost improvizace, flexibility a spontánnosti. Stejně tak tomu může být i s využitím videa. Jistě dojde na situace, kdy učitele aktuálně napadne pustit k probíhajícím aktivitám video, a pokud to atmosféra ve třídě a technická situace dovolí, není důvod se o tuto možnost kvůli plánování okrádat.

Stejně tak učitelé mohou postupovat, pokud tuší, že jim v plánu výuky něco chybí. Video je materiálem, který přirozeně volné místo zaplní. Pak je již na učitelích, aby našli video, které se hodí k naplnění jejich cílů.

Video ve výuce realisticky

Video by se mohlo jevit, na vlně optimismu, který je spojený s technologickým pokrokem a dostupností videí, jako skvělý pomocník učitele a univerzální lék na veškeré neduhy školní výuky. Není tomu tak a stejně jako vřele doporučujeme nechat se inspirovat k zařazení videa do výuky, doporučujeme vyhnout se videím, pokud by ve výuce byla využita bez vzdělávacího záměru. Pro pravidelné zařazení videí do výuky je pro učitele nebezpečné jejich předchozí využívání například kvůli vyplnění času, namísto přestávky od učení, jako vyhovění požadavku žáků nebo jejich odměna. Pro žákyně a žáky se pak video snadno může stát z média k učení médiem k odpočinku a pro učitelky a učitele bude náročné tento rituál změnit.

Mgr. Klára Holíková

Probíhá načítání