Námět do výuky pro:

Praktická lekce: Zimní sportování ve školce

Nastala zima, ručička teploměru klesala a děti čekaly na první sníh. Jednoho večera se na nebi objevily první sněhové vločky a všechny děti se těšily, až si užijí zimní radovánky. Třeba stavění sněhuláků, sáňkování, lyžování, bruslení a mnoho dalšího.

Zimní sportování ve školce

Věk dětí: 3–6 let

Cíl činnosti:

·        Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka a podobně), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí;

·        vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu;

·        rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, mluvený projev, vyjadřování);

·        rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně-názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie;

·        rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání;

·        seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije;

·        vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.

Pomůcky: tiskárna, papíry, pastelky, nůžky, laminovačka, laminovací folie, lepicí páska, špejle, plech nebo nádoba, dětská krupice nebo mouka

Videa k námětu

Materiály k námětu

Aktivita do školky: Grafomotorika s krasobruslaři

Jak s dětmi procvičovat grafomotoriku? Zkuste to tematicky s krasobruslařkou Aničkou.
Předškolní
Roční období a svátky
Výtvarné a pracovní činnosti

Metodický list: Zimní sportování ve školce

Metodický list popisující praktickou lekci „Zimní sportování ve školce“.
Předškolní
Roční období a svátky

Aktivita do školky: Učíme se zimní sporty

Co je krasobruslení a jak vypadá lyžař? S pomocí stínových a demonstračních karet si s dětmi ukažte zimní sporty.
Předškolní
Roční období a svátky
Hudební a pohybové činnosti

Aktivita do školky: Poznej zimní sport

Najdeš lyžaře? V této aktivitě mají děti za úkol přiřadit sportovce k jeho stínu.
Předškolní
Roční období a svátky
Výtvarné a pracovní činnosti

Aktivita do školky: Výbava na zimní sporty

Ke každému sportu je potřeba nějaké vybavení. Co s sebou vždy musí hokejista a co si obléct na sáňkování?
Předškolní
Roční období a svátky
Výtvarné a pracovní činnosti

Aktivita do školky: Pohyblivá omalovánka

Vyrazte s Petříkem a Aničkou sáňkovat. Vymalujte jejich postavičky, vystřihněte je a následně si užívejte radosti ze sněhu.
Předškolní
Roční období a svátky
Výtvarné a pracovní činnosti

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání