Zabíjení soudruha: V zájmu strany

Tento výukový námět zachycuje čistky v rámci komunistické strany a zaměřuje se na případ Rudolfa Slánského a především jeho předehru, kdy by se napjatá atmosféra mezi soudruhy dala krájet. Ústředními postavami zde jsou Klement Gottwald a Rudolf Slánský, kteří jsou zachyceni nejen jako strůjci politického teroru, ale zároveň i jako jeho oběti. Námět ze seriálu vybírá a rozvíjí tu část, jež přináší srozumitelnou charakteristiku politického teroru 50. let a zaměřuje se na postižení mechanismu politických procesů a jejich vnímání v různých prostředích (nejvyšší politické špičky společnosti, neprivilegované obyvatelstvo atd.). Ukázky doplňujeme o další materiály, instrukce, komiks, pracovní a metodické listy, které žáky a studenty vedou k pochopení významu politických procesů a k náhledu na dobovou společenskou atmosféru.

Zabíjení soudruha

Instrukce

Časová náročnost 55 minut

Fáze 1 – Prokurátorova řeč – práce s dobovou nahrávkou (15 minut)

Námět začíná autentickým filmovým materiálem – řečí prokurátora Josefa Urválka během procesu s Rudolfem Slánským. Žáci sledují ukázku a mají k dispozici její přepis. Po zhlédnutí rozebírají text s pomocí otázek na pracovním listě 1 – s vedením učitele nebo ve skupinách.

Fáze 2 – Analýza komiksových obrazů (10 minut)

Žáci analyzují několik ukázek z komiksového zpracování tohoto dílu Českého století. Vedeni otázkami k obrazům se snaží odkrýt pozadí politického procesu, jehož oficiální tvář analyzovali v předchozím kroku. Práce s komiksem by měla generovat otázky a narušit obraz o procesu z Urválkovy řeči. Žáci využívají pracovní list 2.

Fáze 3 – Práce s televizní ukázkou (10 minut)

Žáci společně zhlédnou ukázku ze seriálu České století, jež dává nahlédnout do osobních vztahů funkcionářů a do vnitrostranické atmosféry během politického teroru řízeného z Moskvy. V odpovědích na otázky se zaměřují i na vztah komiksového a filmového obrazu. Využívají pracovní list 3.

Fáze 4 – Práce s filmovou ukázkou (10 minut)

Ukázka z filmu Vracenky je důležitá perspektivou společnosti – diváků, kterou prostřednictvím otázek zdůrazňujeme. Vracíme se tak na začátek námětu k řeči Josefa Urválka a jejímu propagandistickému rozměru. Žáci zaznamenávají své postřehy do pracovního listu 4.

Fáze 5 – Závěrečná syntéza (10 minut)

Prostor pro učitele navázat dalším výkladem a posbírat názory od žáků.


Cílem tohoto výukového námětu pro žáky je:

  • zamyšlení se nad mechanismem a významem vnitrostranických politických procesů
  • pochopení propagandistického významu politických procesů
  • identifikování dopadů procesů na společenskou atmosféru
  • prostřednictvím uměleckého ztvárnění nahlédnout na lidský rozměr vnitrostranických politických procesů
  • kritický náhled různých médií, jež nám přinášejí sdělení o historické události / historické postavě

Soubor metodických materiálů vypracoval Čeněk PýchaÚstav pro studium totalitních režimů, Praha 2017

Videa k námětu

Materiály k námětu

Zabíjení soudruha: Metodický list

Metodický list k námětu do výuky Zabíjení soudruha o vnitrostranických proceses v 50. létech 20. století. Vhodný pro online i prezenční výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis

Zabíjení soudruha: Pracovní list 1: Projev prokurátora Josefa Urválka

Přepis projevu prokurátora Josefa Urválka během procesu s "portistátním centrem Rudolfa Slánského".
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Zabíjení soudruha: Pracovní list 2: Komiks o tom, jak Gottwald zavraždil Slánského

Komiksové zpracování o Klementu Gottwaldovi a Rudolfu Slánském. Tento materiál je součástí námětu do výuky Zabíjení soudruha. Vhodný pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
10 minut

Zabíjení soudruha: Pracovní list 3: Hledání zrádce

Pracovní list který je součástí námětu k výce Zabíjení soudruha. V odpovědích na otázky se žáci zaměřují i na vztah komiksového a filmového obrazu.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
10 minut

Zabíjení soudruha: Pracovní list 4: Proces

Pracovní list, který je součástí výukového námětu Zabíjení soudruha, kde žáci pracují s filmovou ukázkou. Vhodný pro online i prezenční výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
10 minut

Okruhy

Po komunistickém převratu v roce 1948 se Československo stalo na dlouhá léta sovětským satelitem a politika, kterou tu začali komunisté prosazovat, se neštítila metod, jež nemají v civilizovaném…

Dějepis
16 9

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání