Komenský inspirující

Málokterá osobnost našich dějin má takový přesah do současnosti jako Jan Amos Komenský. Jeho záběr byl impozantní: teolog, filozof, pedagog, spisovatel. Ve všech těchto oblastech zanechal výraznou stopu. Všeobecná porada o nápravě věcí lidských, Orbis pictus, Velká didaktika, Labyrint světa a ráj srdce… Komenského snahy o rekonstrukci nejen oboru pedagogiky rezonují dodnes. Komenský ale vytvořil desítky dalších děl, jeho tvorba odolává času a je inspirující i dnes.

Komenský inspirující

Komenského vliv v jeho době nebyl zanedbatelný. Zvali ho po celé Evropě, aby pomohl reformovat školský systém, pověstná jsou jeho setkání se švédskou královnou a jejím kancléřem nebo s filozofem Descartem a dalšími dobovými osobnostmi. Jeho volání po dialogu při překonávání názorových a věroučných rozdílů je aktuální i dnes, fascinující je i jeho přesnost a pečlivost při zpracovávání mapy Moravy. Vydejme se pootevřít dvířka myšlenkového světa učitele národů a jeho odkazu dnešku…

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list pro 2. stupeň ZŠ a SŠ - Komenský inspirující

Tento pracovní list je určen žákům 2. stupně základní školy a žákům střední školy. Cílem pracovního listu je ověřit znalosti z našich videí. Pracovní list je součástí námětu Komenský inspirující.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
ČJ a literatura

Pracovní list pro SŠ - Komenský inspirující

Tento pracovní list je určen žákům střední školy. Cílem pracovního listu je ověřit znalosti z našich videí. Pracovní list je součástí námětu Komenský inspirující.
Střední škola
Dějepis
ČJ a literatura
Člověk a společnost
Filosofie

Okruhy

Jan Amos Komenský je jednou z nejvýznamnějších postav nejen našich dějin. Myslitel, pedagog, kněz Jednoty bratrské, filozof a spisovatel, který výrazně ovlivnil myšlení svých současníků i generací…

Dějepis · ČJ a literatura
37 6

ČT edu nejsou pouze videa

1 113

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání