Den po Mnichovu: Pravda v politice

Tento výukový námět reflektuje problém pravdy v politice a demokratického charakteru československé společnosti. Mnichovská krize je zde příležitostí prozkoumat etické kontexty praktické politiky a otázku zodpovědnosti politických elit. Nezbytný je stručný historický úvod do situace, tak aby žáci věděli, co je to mnichovská krize, jak probíhala a kdo byli její hlavní aktéři. Pozornost zde soustředíme nikoli na mezinárodní aspekty krize či na otázku vnitropolitického vývoje, ale jen a pouze na otázku postupu prezidenta Beneše.

Den po Mnichovu

Instrukce

Časová náročnost 40–45 minut

Fáze 1 – Historický kontext (5 minut)

Úvod do historického kontextu. Žáci se seznámí se základní faktografií, využít mohou časové osy, na které jsou i základní informace.

Fáze 2 – Zodpovědnost E. Beneše 1 (10 minut)

Ve druhé fázi analyzují žáci dvě filmové ukázky. První zachycuje rozhovor Beneše s československými generály 21. září, ten druhý rozmluvu s jeho ženou. Žáci pracují s pracovním listem 1.

Fáze 3 – Zodpovědnost E. Beneše 2 (15 minut)

Ve třetí fázi analyzují žáci texty historiků, kteří hodnotí „Mnichov“ ze současných pozic. Používají pracovní list 2.

Fáze 4 – Shrnutí (10 minut)

Na závěr žáci prezentují své závěry a diskutují o nich. Snažíme se žáky vést k tomu, aby jejich argumentace byla podložená odkazy na texty nebo filmové obrazy.


Cíle tohoto výukového materiálu pro žáky je:

  • rozvíjení schopnosti abstraktního myšlení; odlišení etického jednání a jednání pragmatického, uvažování nad vztahem správnosti jednání a konkrétní situace
  • uvažování nad problémem odpovědnosti a pravdy v politice
  • formulace svých názorů na demokracii a jejich obhájení v diskusi s ostatními žáky

Soubor metodických materiálů vypracoval Jaroslav Pinkas, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2017

Videa k námětu

Materiály k námětu

Den po Mnichovu: Časová osa

Časová osa k výukovému námětu Den po Mnichovu: Pravda v politice
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis

Pracovní list 1: Pravda v Politice

Pracovní list č. 1 k výukovému námětu Den po Mnichovu: Pravda v politice
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
10 minut

Pracovní list 2: Historici o Mnichovu

Pracovní list č.2 k výukovému materiálu Den po Mnichovu: Pravda v politice
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Metodický list

Metodický list k výukovému námětu Den po Mnichově: Pravda v politice
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis

Pracovní list: Den po Mnichovu / Робочий лист: День після Мюнхена

Podzim roku 1938 patří k nejdramatičtějším obdobím československých dějin. / Осінь 1938 належить до найдраматичніших періодів чехословацької історії.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Štítek Materiály v ukrajinštině
Časová náročnost:
15 minut

ČT edu nejsou pouze videa

1 125

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání