Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Komenský inspirující

Málokterá osobnost našich dějin má takový přesah do současnosti jako Jan Amos Komenský. Jeho záběr byl impozantní: teolog, filozof, pedagog, spisovatel. Ve všech těchto oblastech zanechal výraznou stopu. Všeobecná porada o nápravě věcí lidských, Orbis pictus, Velká didaktika, Labyrint světa a ráj srdce… Komenského snahy o rekonstrukci nejen oboru pedagogiky rezonují dodnes. Komenský ale vytvořil desítky dalších děl, jeho tvorba odolává času a je inspirující i dnes.

Komenský inspirující

Komenského vliv v jeho době nebyl zanedbatelný. Zvali ho po celé Evropě, aby pomohl reformovat školský systém, pověstná jsou jeho setkání se švédskou královnou a jejím kancléřem nebo s filozofem Descartem a dalšími dobovými osobnostmi. Jeho volání po dialogu při překonávání názorových a věroučných rozdílů je aktuální i dnes, fascinující je i jeho přesnost a pečlivost při zpracovávání mapy Moravy. Vydejme se pootevřít dvířka myšlenkového světa učitele národů a jeho odkazu dnešku…

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list pro 2. stupeň ZŠ a SŠ - Komenský inspirující

Tento pracovní list je určen žákům 2. stupně základní školy a žákům střední školy. Cílem pracovního listu je ověřit znalosti z našich videí. Pracovní list je součástí námětu Komenský inspirující.

Pracovní list pro SŠ - Komenský inspirující

Tento pracovní list je určen žákům střední školy. Cílem pracovního listu je ověřit znalosti z našich videí. Pracovní list je součástí námětu Komenský inspirující.
Probíhá načítání