Světové hospodářství

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 47

Extenzivní hospodaření a chřástal polní

04:40

Extenzivní hospodaření a chřástal polní

Extenzivní hospodaření na trvale travních porostech, kde hnízdí vzácný chřástal polní, slouží jako příklad udržitelného zemědělského hospodaření v souladu s požadavky horského ekosystému.

Rekultivační jezera v severních Čechách

08:17

Rekultivační jezera v severních Čechách

Pořad o pozoruhodných biotopech, které vznikají na místech, kde se donedávna těžilo hnědé uhlí. Ukazuje, že pokud člověk přírodě poskytne čas a rozumně odstartuje rekultivace zničených území, dokáže voda vyléčit i zdánlivě nezhojitelné šrámy.

Olejové palmy ničí pralesy

06:02

Olejové palmy ničí pralesy

Pořad o tom, jak nezodpovědný výběr potravin může podpořit devastaci pralesních ekosystémů. Typickým příkladem jsou olejové palmy.

Transsibiřská magistrála

07:30

Transsibiřská magistrála

V roce 2016 uplynulo sto let od začátku provozu Transsibiřské magistrály. Pořad představuje tuto nejdelší železniční trať světa. Jaké jsou její parametry a historie? Jaká je současná podoba cestování na ní?

Jak se pěstuje fair-trade káva

05:01

Jak se pěstuje fair-trade káva

Mise k plantážím kávovníků v Latinské Americe ukazuje, jak se pěstuje takzvaná fair-trade káva.

Biodiverzita v zemědělství

08:35

Biodiverzita v zemědělství

Návštěva u hospodářů, kteří využívají zemědělskou půdu v souladu s ochranou životního prostředí. Cílem zemědělství není pouze produkce zemědělských komodit, ale může jím být i podpora biodiverzity.

Jídelníček pro záchranu planety

03:05

Jídelníček pro záchranu planety

Reportáž o vědecké zprávě vyzývající ke globální změně stravování lidí v zájmu trvale udržitelného rozvoje lidstva.

Borneo: Tropický deštný les v ohrožení

07:22

Borneo: Tropický deštný les v ohrožení

Seznámení s tropickým deštným lesem na ostrově Borneo. V současné době tropické deštné lesy na Borneu ubývají, jednou z příčin je kácení a vypalování lesa kvůli zemědělské půdě. Nejvážnější hrozbou pro tropické přírodní ekosystémy v této oblasti je pěstování palmy olejné. Z míst, kde jsou plantáže budovány, mizí volně žijící druhy živočichů, včetně orangutanů.

Krmné biopásy

04:00

Krmné biopásy

Návštěva zemědělců, kteří využívají zemědělskou půdu v souladu s ochranou životního prostředí. Funkcí zemědělství u nich není jen produkce zemědělských komodit, ale i podpora biodiverzity formou zakládání tzv. krmných biopásů.

Ochrana čejky chocholaté

03:28

Ochrana čejky chocholaté

Návštěva u hospodářů, kteří využívají zemědělskou půdu v souladu s ochranou životního prostředí. Jako příklad může sloužit citlivé obhospodařování orné půdy, které pomáhá ochraně čejky chocholaté.

Pískovny

03:50

Pískovny

Zatopené staré pískovny jsou nejen malebná, ale i bohatým životem oplývající místa.

Splavnost Vltavy

27:00

Splavnost Vltavy

Pořad o splavnosti řeky Vltavy z Prahy do Českých Budějovic a soustavě zdymadel, která to umožňují. Autoři se věnují historickému vývoji splavnění Vltavy až po současnost.

Načíst další videa
Probíhá načítání