ČT edu

Fake news a podpora mediální gramotnosti

PROGRAM:
8:55 – 9:00
Zahájení semináře, seznámení účastníků

9:00– 10:30
Praktické nástroje a materiály k posilování mediální gramotnosti (Vzdělávací program JSNS) – Karel Strachota, ředitel JSNS

Představení metodické koncepce 5 klíčových otázek, audiovizuálních lekcí k mediálnímu vzdělávání, výukového plánu Krok za krokem, online kurzů, výukových her DigiStories, webové aplikace MQtester a e-cvičebnice MQposilovna. Dále výukové plakáty, bulletin mediálního vzdělávání a rozšířené sady lekcí Současná ruská propaganda. Vše uvedené je dostupné na webovém portále jsns.cz.

10:30 – 10:40
COFFEE BREAK

10:40 – 12:00
Fake news – Aneta Snopová, zástupkyně šéfredaktora, moderátorka pořadu Reportéři ČT

Lektorka pomůže učitelům osvojit si dovednost rozpoznávání dezinformací v reálném i online světě. Základním znakem dezinformace je směsice pravdy a lži, proto je její odhalení pro nepoučené příjemce často náročné. Na konkrétních příkladech dezinformačních zpráv, které se objevily ve veřejném prostoru a měly velký dopad na společnost a její vnímání reality, si tento mechanismus ukážeme a vysvětlíme. Pochopení tohoto principu je zásadním předpokladem pro to, abychom se dezinformacím uměli účinně bránit. 

12:00 – 12:30
OBĚD

12:30 – 13:00
Mediální výchova a vzdělávací portál ČT edu – Daniela Trnková Vlčková, projektová manažerka ČT edu

Dozvíte se, jaké aktivity nabízí k mediální výchově vzdělávací portál České televize ČT edu. Představíme vám také aktuální soutěž, do které se můžete zapojit se svými žáky. Budete nám moci dát tipy a rady, jak web ještě vylepšit.

13:00 – 13:10
COFFEE BREAK

13:10 – 14:50
Projekt Televize ve Vaší škole – Petr Kopecký, dramaturg pořadu Zprávičky, a Jakub Voříšek, moderátor pořadu Zprávičky

Lektoři představí projekt Televize ve vaší škole, vysvětlí pojem školní televize a předvedou, jak může fungovat praktická mediální výuka. Učitelé se seznámí s principem práce redakce, zkusí napsat a natočit televizní zprávu, čímž prakticky ověří své základní mediální dovednosti. 

14:50 – 15:00
Evaluace, vyplnění dotazníků

15:00 – 15:45
Prohlídka České televize

Studia, technické zázemí a další pracoviště.