sexualita-a-spolecnost

Sexualita a společnost

Pokud jde o sexualitu, máme i v moderní společnosti tendence zavírat oči nejen před LGBTQ+ problematikou, ale i jevy, které se týkají heterosexuálních jedinců. Konkrétně před prostitucí a znásilněním. Obojí existuje a obojí hodnotíme zkratkovitě a zkresleně. To způsobuje nejen to, že oběti sexuálního násilí mlčí a žijí ve strachu a s traumaty. Všichni bychom si nejspíš přáli, aby sexuální násilí neexistovalo, musíme pro to ale udělat přesný opak toho, co děláme dnes. Začít o něm mluvit!

Sexualita a společnost

Neměla tam chodit sama. Kdyby se neopila, nestalo by se to. Ať se nediví, při tom, co měla na sobě. To jsou jen některé příklady vět, kterými společnost obětem sexuálního násilí vlastně přičítá spoluvinu. A právě kvůli studu a pocitům viny je u nás podle odborných odhadů nahlášeno jen asi každé desáté znásilnění a jeho oběti se kvůli neléčeným traumatům často ocitají na hranici sebevraždy. Abychom tuhle skutečnost změnili, musíme se jako společnost shodnout na tom, že sexuální násilí nelze tolerovat za žádných okolností. Ani v partnerském vztahu či manželství. A také si na rovinu přiznat, že „nejstarší řemeslo“ u nás existovalo a existuje.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Sexuální násilí

Pracovní list pro žáky posledních ročníků ZŠ a střední školy. Zabývá se různými rovinami sexuálního násilí, navrhuje způsoby řešení krizových situací a vede žáky k obhajobě vlastního názoru v diskuzi.

Metodický list: Sexuální násilí

Metodický komentář pro učitele posledních ročníků ZŠ a střední školy. Jde o doplňkový materiál k pracovnímu listu Sexuální násilí.

Pracovní list: Prostituce

Pracovní list pro žáky posledních ročníků ZŠ a střední školy. Zabývá se problematikou prostituce z různých úhlů pohledu (rovina osobní, společenská, právní) a vede žáky k obhajobě vlastního názoru v diskuzi. 

Metodický list: Prostituce

Metodický komentář pro učitele posledních ročníků ZŠ a střední školy. Jde o doplňkový materiál k pracovnímu listu Prostituce.

Okruhy

Sexualita je komplexní fenomén, který zahrnuje celou řadu prvků a projevů na fyzické i psychické úrovni, dotýká se všech a zdaleka v ní nejde jen o sex. S naším pohlavím se spojuje i to, jaké…

Člověk a společnost · Výchova ke zdraví
5 0 0

ČT edu nejsou pouze videa

859

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání