Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Kolekce videí a pracovních listů k výročí narození Karla IV.

Na ČT edu vám přinášíme soubor videí a navazujících pracovních listů, které vám pomohou projít se žáky i na dálku život a dobu panování Karla IV.

Stáhnout materiály

Pracovní listy odkazují na konkrétní videa na ČT edu, můžete je jednoduše stáhnout a rozeslat, odkázat na ně nebo je volně upravovat. Časová náročnost jednotlivých pracovních listů je 20–30 minut. Vedle posilování historických vědomostí motivují i ke kritické práci s informacemi.

Zobrazit další materiály
Karlův most

08:11

Karlův most

Pořad seznamuje se základními údaji, parametry a stavbou Karlova mostu a srovnává ho s jeho předchůdcem – Juditiným mostem.

Korunovace Karla IV. a korunovační řád

03:19

Korunovace Karla IV. a korunovační řád

Pořad přibližuje proces i samotný rituál korunovace Karla IV. českým králem, dobový korunovační řád, svatováclavskou korunu a její historickou i náboženskou symboliku.

Karel IV., vinice a víno

08:10

Karel IV., vinice a víno

Pořad ukazuje Karla IV. jako zakladatele českého vinařství. Za základní nařízení, které císař vydal a díky němuž vše započalo, je uváděno privilegium o vysazování vinic v královských městech z roku 1358.

Karel IV. a obchodní stezky

06:19

Karel IV. a obchodní stezky

Pasáž zachycuje záměr Karla IV. propojit dvě významná obchodní centra s Prahou a ukazuje, jak Karel IV. rozvíjel obchodní cesty, které vedly přes český stát. Vysvětluje, co se přepravovalo ve kterém ročním období a jak takové cesty vypadaly.

Karlštejn a kaple sv. Kříže

11:30

Karlštejn a kaple sv. Kříže

Pořad popisuje stavbu hradu Karlštejn a jeho architekturu. Zvláštní prostor je věnován kapli svatého Kříže, její výzdobě a funkci.

Proces stavby Karlova mostu

08:20

Proces stavby Karlova mostu

Pořad ukazuje proces stavby Karlova mostu od středověké techniky stavby a popisu práce v kamenické dílně až po práci tesařů a dalších dobových expertů na stavebnictví.

Situace v Čechách po návratu Karla IV.

05:18

Situace v Čechách po návratu Karla IV.

Pořad popisuje situaci v Čechách po návratu Karla IV. z Francie, kdy většina královských statků byla zastavena šlechtě a Karel IV. je musel postupně vykoupit. Jako ukázka slouží osud dříve hradu, dnes zámku Zbiroh.

Smrt a pohřeb císaře a krále Karla IV.

07:59

Smrt a pohřeb císaře a krále Karla IV.

Pasáž přibližuje okolnosti smrti Karla IV. a popisuje, co se dělo s jeho tělem po smrti až do pohřbu v katedrále sv. Víta. Líčí také průběh pohřebního obřadu.

Volba Karla IV. za římského krále

03:57

Volba Karla IV. za římského krále

Pořad zachycuje způsob volby římského krále, pozadí diplomatického vyjednávání a složitý vztah mezi Janem Lucemburským a jeho synem Karlem IV.

Vztah Karla IV. k víře a náboženství

04:25

Vztah Karla IV. k víře a náboženství

Pořad se věnuje vztahu Karla IV. k víře. Ukazuje ho jako velmi zbožného člověka, který za nejvyšší moc na Zemi považoval Ježíše Krista. Vycházel přitom z odkazu sv. Václava a sv. Augustina.

Založení Karlovy univerzity

08:42

Založení Karlovy univerzity

Pořad pojednává o založení prvního vysokého učení v Praze – Karlovy univerzity. Popisuje její nejstarší dějiny, zakládající listiny, univerzitní fakulty a insignie univerzity.

Karel IV. a jeho vztah k Pierrovi de Rosiéres

01:12

Karel IV. a jeho vztah k Pierrovi de Rosiéres

Pořad o vlivu Pierra de Rosiéres, z něhož se později stal papež Klement VI., na Karla IV. Vyprávění o tom, jaký měl význam pro formování jeho politické filozofie.

Karel IV. a jeho vztah k říši

02:51

Karel IV. a jeho vztah k říši

Pasáž přibližuje, jaký byl vztah Karla IV. k německým zemím (říši) a konkrétně k Norimberku. Je zde také popsán pogrom na norimberské Židy a postoj Karla IV. k němu.

Svatováclavská koruna

02:51

Svatováclavská koruna

Ukázka popisuje zhotovení svatováclavské koruny Karlem IV., její symboliku i pasáže z korunovačního řádu.

Karel IV. jako stavitel

02:40

Karel IV. jako stavitel

Za vlády císaře Karla IV. vzkvétá v českých zemích stavitelská činnost. V ukázce je zábavnou formou zachyceno, jak se za pomoci Petra Parléře stává z Prahy gotická metropole.

Karel IV. po návratu do Čech

02:40

Karel IV. po návratu do Čech

V animované ukázce je zábavnou formou zachycen život Karla IV. po návratu do Čech. Ukázka představuje i okolnosti, za kterých se Karel IV. stal římským a českým králem a římským císařem.

Mládí Karla IV.

02:40

Mládí Karla IV.

Karel IV. strávil dětství na francouzském dvoru u svého strýce Karla IV. Sličného. Po něm přijal jméno a získal patřičné vzdělání. Později se vrátil do Čech, aby napravil situaci po svém otci.

Karel IV.: Jeho doba a život

11:25

Karel IV.: Jeho doba a život

Popis života Karla IV. od jeho šestnácti let až do jeho smrti. Pořad popisuje jeho vládu i zakladatelskou činnost s důrazem na hrad Karlštejn.

Karlštejn

04:11

Karlštejn

Představení hradu Karlštejn v době založení Karlem IV., jeho částí, vysvětlení jeho funkce, ukázka interiéru a nástěnných maleb, včetně jejich interpretace.

Doba a život českého krále Karla IV.

23:30

Doba a život českého krále Karla IV.

Pořad zachycuje život Karla IV. a středověkou každodennost za doby jeho vlády – například mor, hygienu či potraviny, které lidé tehdy běžně jedli, a další.

Brno v době Karla IV.

04:53

Brno v době Karla IV.

Pasáž přibližuje Brno v době, kdy zde Karel IV. a jeho manželka Blanka z Valois pobývali a Karel IV. v Brně vykonával funkci markraběte moravského.

Karel IV. a České Budějovice

06:12

Karel IV. a České Budějovice

Pořad vysvětluje strategický význam Českých Budějovic pro českého panovníka Karla IV.: staly se jeho opěrným bodem proti ambiciózním Rožmberkům.

Karel IV. a chrám Panny Marie Sněžné

04:06

Karel IV. a chrám Panny Marie Sněžné

Video ukazuje zásluhu Karla IV. o výstavbu chrámu Panny Marie Sněžné, kde byl korunován na českého krále. Pasáž také popisuje architektonický vývoj chrámu.

Královská hrobka Karla IV.

06:52

Královská hrobka Karla IV.

Pořad vypráví o pohřbu císaře Karla IV. ve svatovítské katedrále a hledá místo jeho posledního odpočinku: královskou hrobku. Přináší také mnoho detailů o smrti ve středověku.

Okolnosti narození Karla IV.

01:24

Okolnosti narození Karla IV.

Video vypráví o možném místě narození Karla IV., které není přesně známo, a představuje oba jeho rodiče, Elišku Přemyslovnu a Jana Lucemburského.

Probíhá načítání