Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Pozorovat, zažívat, hrát si a učit se. Venku

Pět krásně zpracovaných pracovních listů vám poskytne nápady na aktivity, které budou děti venku bavit. A ještě se u nich spoustu věcí naučí. Doma či ve škole si pak děti mohou to, co venku zažily a viděly, zopakovat a rozšířit s videi. Malý výběr z toho, co u nás na ČT edu najdete, nabízíme níže.

Stáhnout materiály

hrat-si-a-ucit-se-venku

Pracovní listy jsou vhodné pro děti na prvním stupni ZŠ a děti z posledního ročníku předškolního vzdělávání.

Náměty z pracovních listů mohou využít rodiče s dětmi pro společné trávení volného času (například výroba houpačky, super pexesa, zkoumání bláta s pokusem vlastní sopky).

Vychovatelé ve školních družinách je mohou použít k dlouhodobějšímu projektu „Podzimní dny trávíme venku“. Pracovní listy si vytisknou a mohou si na nich zaznamenávat splnění jednotlivých úkolů.

Učitelé 1. stupně v nich najdou náměty pro doplnění výuky předmětu Člověk a jeho svět (například vyhledávání přírodnin podle seznamu, pobytové stopy, výroba lékárničky, mapa okolí). Některé části by si mohli pro své žáky vytisknout (porozumění stopám, oblečení do přírody).

Pro pracovní činnosti je skvělým námětem výroba kuličkové dráhy a kompasu. Přírodní opičí dráhu mohou využít pro tělocvik v přírodě.

Zobrazit další materiály
Včely a med

05:03

Včely a med

Od kdy lidé sbírají med? A jak sladký nektar blanokřídlé pracantky vyrábějí? Ze kdy pocházejí první zmínky o včelařství? Jak žili včelaři ve středověku?

Příroda pozdního léta: Kapři, jeleni a luční rostliny

07:15

Příroda pozdního léta: Kapři, jeleni a luční rostliny

Epizoda představuje některé zajímavé živočichy, jako například na Šumavě žijícího tetřeva hlušce, jeleny sika nebo kapry obecné. Z rostlin jsou představeny léčivé luční rostliny (světlík lékařský), houby (hnojník), výrazně kvetoucí bukvice lékařská a také vzácné hořečky.

Letní příroda: Mladí ježci a další živočichové

07:08

Letní příroda: Mladí ježci a další živočichové

V ukázce jsou představena mláďata lišek a ježků. Z dalších živočichů se jedná o drozda, ptáka často se vyskytujícího v doubravách a bučinách. Mezi rostliny představené v této ukázce patří léčivý a zároveň jedovatý náprstník často rostoucí v lese a tráva suchopýr vyskytující se na horských podmáčených loukách.

O bobrovi evropském a o ekosystémovém inženýrství

05:30

O bobrovi evropském a o ekosystémovém inženýrství

Jaký vliv má bobr evropský na okolní krajinu? Jeho působení odhaluje Dan Bárta přímo v terénu. Ve videu ukáže kupovité stavby z větví (bobří hrady), ohlodané stromy kolem vodních toků a bobří hráze. Přitom potkává další živočichy, například velevruba, žábu ropuchu a vzácnou kuňku. Na závěr pak nastiňuje, co by asi na činnost bobra v naší krajině řekl ekolog, vodohospodář nebo hajný, a ostatní vyzývá k ohleduplnému pozorování přírody.

Mutualismus: Vzájemně prospěšný vztah mezi organismy

06:33

Mutualismus: Vzájemně prospěšný vztah mezi organismy

Na příkladu včely medonosné vysvětluje Dan Bárta vzájemně užitečný vztah mezi organismy – mutualismus. Ukazuje, jak včela prospívá člověku tím, že mu dává med, a on ji na oplátku poskytuje přístřešek a nechává opylovat pole. Poté zmiňuje vztah včel s rostlinami, například se smetánkou. Zatímco rostlina dává včele nektar, včela umožňuje rostlině rozmnožování přenášením jejího pylu. Dále jsou představeny méně známé symbiotické vztahy, například housenek motýla zavíječe mozkového s bakteriemi nebo fíkovníku s vosičkami. A na závěr je mutualismus přirovnán k obchodu, ze kterého každý něco získává.

Ptačí budky

01:04

Ptačí budky

Seznámení s různými druhy budek pro různé druhy ptáků. Pasáž ukazuje i možnosti přikrmování ptáků a čištění budek.

Sklizeň ovoce

04:45

Sklizeň ovoce

Pořad seznamuje děti pomocí úvodní básně s různými druhy ovoce (jablka, broskve, hrušky, blumy, švestky). Vysvětluje, co to znamená sad a jak a kdy se má správně sklízet ovoce. Pomocí lupy zkoumá a objevuje, co se ukrývá uvnitř ovoce. Nakonec dětem vysvětlí rozdíl mezi pojmy peckoviny a jádroviny.

Probíhá načítání